Clive 'N' Wrench (Badge Edition) NSW

Numskull - Clive 'N' Wrench (Badge Edition) NSW -

Clive ‘N’ Wrench je 3D plošinovka sústredená okolo králika Clive a opice Wrench na chrbte. Vaše dobrodružstvo vás prevedie časom a priestorom v čarovnej chladničke z 50. rokov 20. storočia a to všetko na ceste k odstráneniu chyby Cliveovej sesternice Nancy a nakoniec prekazeniu plánu tyranského Dr. Daucusa.

Clive ‘N’ Wrench